Clarificări APPC cu privire la statutul jurnalistului

Răspuns transmis la cererea Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj:

Asociația Profesioniștilor din Presă-Cluj a aderat la Codul Deontologic al Clubului Român de Presă, însușindu-și astfel definiția pe care acesta o dă jurnalistului, și anume: „Ziarist profesionist este persoana care are drept ocupație principală și retribuită presa, posesoare a unei cărți de presă recunoscută de una din organizațiile profesionale, respectiv orice reporter, redactor, fotoreporter, grafician de presă, secretar de redacție, șef de sectie sau departament, redactor șef sau adjunct, director de publicație, radio sau televiziune, cu o vechime minimă în presă de un an (perioadă ce reprezintă stagiul în această activitate).”

Menționăm, însă, că această definiție a fost elaborată înainte de schimbarea radicală a paradigmei jurnalistice, la care asistăm în prezent. Astfel, momentan se poate constata apariția a numeroase site-uri de informații, generaliste și/sau de nișă, care sunt realizate de persoane cu pregătire temeinică. Acest fenomen este fără precedent și determină formarea unui corp profesional de jurnaliști independenți, neafiliați unor redacții sau organizații. Acești jurnaliști își monetizează direct produsul, prin intermediul propriilor societăți comerciale.

Prin urmare, considerăm că, date fiind aceste evoluții, noțiunea de ziarist trebuie extinsă și la cei care se încadrează în situația descrisă mai sus, cu condiția ca ei să fi demonstrat în mod consecvent un atașament față de informarea corectă a publicului lor. De asemenea, și în cazul lor credem că trebuie aplicat principiul unei activități susținute și consecvente de minim un an.

De asemenea, dată fiind atomizarea corpului profesional al jurnaliștilor, considerăm caducă prevederea privind existența unei legitimații recunoscute de organizațiile profesionale.

De asemenea, APPC consideră că statutul de jurnalist este incompatibil cu persoanele care au fost condamnate definitiv pentru infracțiuni de drept comun comise cu premeditare, până în momentul în care intervine reabilitarea de drept a condamnatului. Menționam explicit ca nu ne referim aici la delictele legate de activitatea de presa sau la cele care au survenit în contextul unor accidente (rutiere, de muncă etc).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *