ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ în cadrul proiectului european „Femeia în viziunea mass-media – factor de echilibru și egalitate”

Stimați colegi, membri ai APPC

Lansăm oficial selecția grupului țintă – 30 de jurnaliști – în cadrul proiectului european „Femeia în viziunea mass-media – factor de echilibru și egalitate”.

Activitățile grupului țintă în cadrul acestui proiect vizează două componente:

 1. Participarea la două training-uri (30 de ore de cursuri) cu un specialist din România și cu unul din străinătate pe tema egalității de șanse, în scopul eliminării stereotipurilor de discriminare a femeii în mass-media (cursurile vor avea loc în perioada 29 august – 7 septembrie, urmând ca programul să fie comunicat în timp util). Jurnaliștii vor mai avea sarcina să participe la dezbaterile organizate, pe aceeași temă, de către cei doi parteneri din cadrul proiectului, Consiliul Județean și Siveco.

 2. Identificarea unor femei de succes și promovarea lor prin intermediul unor materiale de presă pe platforma on-line a proiectului care va fi furnizată de Siveco România, începând din luna noiembrie. De asemenea, jurnaliștii vor avea sarcina de a disemina informațiile obținute în cadrul cursurilor și dezbaterilor din proiect, atât în spațiul media și cât și în anuarul APPC ce va fi publicat pe cheltuiala proiectului, în 2015.

Fiecare membru al grupului țintă va fi recompensat cu o tabletă în valoare de 3.000 de lei, care îi va fi utilă și pentru activitatea de pe parcursul proiectului.

MENȚIONĂM:

Pentru înscriere – într-o primă etapă, cei interesați să intre în grupul țintă vor trimite până la data de17 iulie pe adresa luminita_silea@yahoo.com CV-ul și o scrisoare de angajament din care să reiasă că persoana interesată îndeplinește toate condițiile de selecție.

După centralizarea CV-urilor, va fi anunțată data până la care trebuie completat dosarul de apartență la grupul țintă. Cei selectați vor primi pe email formularele tipizate.

Utilizați modelul de CV Europass!

Criteriile de selecție sunt următoarele:

 1. Fiecare jurnalist interesat trebuie să prezinte până la data stabilită de responsabilul grup țintă toate documentele de înscriere, prevăzute de criteriile din metodologia de selecție:

 • Formular identificare grup țintă – tipizat1

 • Copie CI, din care să rezulte că persoana are domiciliul pe raza județului Cluj

 • Copie după ultimul act de studii (absolvent, cu examen de diplomă, a unei instituții de învățământ superior)

 • Declarație de disponibilitate-tipizat

 • Declarație de consimțământ pentru utilizarea datelor personale – tipizat

 • Declarație pe proprie răspundere dublă finanțare – tipizat

 • Adeverința de la locul de muncă / Copie după contractul de muncă / contractul de drepturi de autor care să ateste faptul că persoana este angajată într-o structură de presă

2. Toate formularele de înscriere să fie corect completate.

 1. Persoana face dovada calității de membru al Asociației Profesioniștilor din Presă Cluj, așa cum este prevăzut în cererea de finanțare (adeverinta de membru eliberată de Colegiul de Conducere al APPC).

 1. Persoana face dovada, prin depunerea unui CV semnat în original (pe fiecare pagină), a experienței de minim 1 an în redactare articole de presă (știri, interviuri, reportaje) sau în realizare pentru difuzare de materiale foto/video (Se acceptă copii după materiale/articole).

 2. Persoana face dovada participării la dezbateri/conferințe/sesiuni de comunicare pe teme sociale, de dezvoltare sau pe teme de discriminare a grupurilor vulnerabile (în caz de departajare se vor solicita acte doveditoare).

 3. Se aplică în primă fază criteriul primul venit, primul servit”. În cazul în care există mai mult de 30 de solicitări se va merge pe departajarea dosarelor, urmând ca diferența să fie făcută de actele care dovedesc experiența membrilor din grupul țintă.

 4. Ca regulă internă și numai dacă va fi necesar pentru departajare, vor fi acceptați maxim doi angajați din cadrul unei redacții.

1 Membrii selectați pentru grupul țintă vor obține prin email toate formularele necesare pentru inscriera în cadrul proiectului. Ei vor menține legătura cu responsabilul de grup, Luminita Silea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *